Sêmînara Kongreya Ezdya u GEA. Bi navê Êzîdî û Êzdîyatî, Fermana Shingalê, 03.08.2014